اعتراض به ساختمان های بلندمرتبه اطراف حرم امام رضا (ع)

اعتراض به ساختمان های بلندمرتبه اطراف حرم امام رضا (ع)

اعتراض به ساختمان های بلندمرتبه اطراف حرم امام رضا (ع) با استعاره از عکس های قدیمی در تلیه های قدیمی مشهد که تقریبا هرکسی یک نسخه ی خانوادگی اش را دارد

خبرنامه

آخرین مطالب
کانال تلگرامی
تبلیغات
140