دوشنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۴ ۱۲:۰۴
جدول تطبیقی توافق هسته ای در مقایسه با خط قرمزهای رهبری
توافق خوب – توافق بد/ تراکت

تراکت تهیه شده با موضوع توافق هسته ای – مقایسه محتوای عهدنامه برجام با خط قرمزهای تبیین شده توسط رهبری

توافق جدول تطبیقی 1 جدول تطبیقی توافق 2

تراکت تهیه شده با موضوع توافق هسته ای

ثبت نظر

نام:

پست الکترونیک:

خبرنامه

آخرین مطالب
کانال تلگرامی
تبلیغات
140